Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ПО-СИЛНО ИЛИ ПО-СЛАБО СЕ ОБЛАГАТ СЕГА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОТКОЛКОТО ДРУГИТЕ ДЕЙНОСТИ.автор: проф.Костадин Иванов

    Министърът на финансите обяви,че Министерството на финансите ще предложи промяна в данъчното облагане на хазартните игри с цел увеличаването на данъка. Възниква въпросът по-силно или по-слабо се облагат сега хазартните игри,отколкото другите дейности Съществува становище,че данъчната тежест върху хазартните игри се различава съществено от данъчната тежест върху другите стопански дейности.Твърди се,че хазартът се облага по-слабо.Смята се, че облагането на хазартните игри е преферециялно.Необходимо е да се аналицира възприетото и ригламентирано данъчно облагане на хазарта и се сравни с облагането на другите дейности,за да се направят съответните изводи и оценки. Следва да се има предвид,че данъчното третиране и облагане на хазартните игри е сложно, специфично и съществено различно от облагането на другите дейности и на печалбите и доходите, реализирани от тях. Действащата нормативна уредба, регламентираща данъчното третиране на хазарта дава известно основание на широк кръг лица да смятат, че облагането на хазарта в нашата страна е преферненциално т.е,.че хазартът се облага по-слабо, отколкото другите стопански дейности.По същество това са погрешни изводи - митове, възникващи при тълкуването на отделни нормативни данъчни постановки. ПЪРВИЯТ МИТ е свързан с нормативната постановка в чл.13,ал.1,т.20 и 21 от ЗДДФЛ. Съгласно т.20,ал.1,чл.13 от ЗДДФЛ не се облагат по ЗДДФЛ паричните и предметни награди, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта. А съгласно т.21 не се облагат и паричните и предметни награди, получуни от участие в игри, КОИТО НЕ са хазартни или от други игри, при които печалбата се разпределя по СЛУЧАЕН ПРИНЦИП. Известно е, че по ЗДДФЛ се облагат трудовите и извънтрудовите доходи на всички физически лица. Облагат се предметните и парични награди, давани от работодател на работник или от възложител на изпълнител и редица други доходи. От това се прави изводът, че данъчната тежест върху хазартните игри е по-ниска, защото предметните и парични награди за участие не се облагат по ЗДДФЛ. Този извод е погрешен. Организаторите на хазартни игри плащат алтернативен данък /за едни игри 10, а за други 12 на сто/ и върху паричните и предметни награди, които дават на участници в хазартните игри.Те закупуват, доставят, придобиват или внасят предметни и дават парични награди с част от внесените залози за участие в игрите.Върху размера на направените залози организаторите на хазартни игри начисляват и внасят алтернативен данък по ЗКПО. Очевидно предметните и парични награди за участие се облагат не в момента на даването им , а преди това при внасяне на залозите, с част от които се покрива стойността им . Алтернативният данък върху залозите се внася от организаторите на хазартните игри,а се понася от всички лица,направили залози за участие в игрите. Съвършенно естествено наградите - парични и предметни,които получават лицата, спечелили в игрите да не се облагат,тъй като те са вече обложени.

Брой: 22/11.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73558 лв
1 GBP = 2.17622 лв