Вестник Актив
 • Тема на броя:
  Кое наложи промяната на чл.130 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009г.Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Актуални въпроси от практиката.Отговаря: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Въпрос свързан с данъчното облагане. Отговаря:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Данъчно третиране на разходите за стипендии, обучение и квалификация. Автор: Илия Николов

  Виж повече

 • Консултация Актив.Отговаря:Михаела Тодорова

  Виж повече

 • ПАРАДОКС: Отново атаки срещу данъците. Автор: Илия Николов

  Отново атаки срещу данъците В последната година страната ни изгради високоефективна съвременна данъчна система, съобразена с европейските изисквания. Данъчните ставки аз облагането на печалбата и личните доходи са 10% и са най-ниските в Европа. Ниските ставки стимулират стопанската дейност и ограничават "сивата икономика". В последните години обаче започнаха отново да се изказват мнения и предложения за коригиране на някои данъчни постановки. 1. Предлага се отново да се въведе прогресивно данъчно облагане на личните доходи. Богатите да плащат данък с увеличена ставка, а ниските доходи да плащат по-малко данък. Съвременната данъчна теория и практика отричат диференцираното данъчно облагане. Съвременните лица са поставени при еднакви условия при пазарната икономика и законно реализираните доходи следва логично да се облагат с една ставка. Основната характерна черта на данъците е да се прилагат с един размер за всички доходи. Така те проявяват и своята стимулираща роля. Прогресивното облагане наказва успелите лица при пазарните условия като им изземва повече данък с по-високата ставка. Това ги поставя в неравноправни утежнени условия, въпреки че са реализирали законен по-висок доход. Добре работещите стопански субекти не бива да се наказват с по-високо данъчно облагане. Това нарушава данъчното единство и принципите на единното облагане на доходите. 2. Предлага се отново да се въведе необлагаем минимум при облагането на личните доходи и по този начин да се избегне облагането на най-ниските доходи. Въвеждането на необлагаем минимум означава въвеждането на прогресивно облагане на доходите. Друга възможност на практика не съществува. 3. предлага се отново да се въведе диференциация на ставката на ДДС като за основните хранителни продукти ставката бъде по-ниска, както и за някои други стоки и услуги. Както отбелязахме преди малко диференциацията на данъчното облагане противоречи на данъчните принципи, създава различни данъчни условия за отделните лица. Въвеждането на диференцирани ставки за ДДС за някои стоки ще породи желание за намаляване на ставката за други стоки. Отделните синдикални организации ще подкрепят диференциацията и от единната ставка няма да остане нищо. Не бива да се забравя, че ДДС е един от основните приходоизточници на бюджета. При тези предложения се изпуска един важен момент - ставката може да е намалена, но цената да остане същата, даже може да се увеличи. Това са законите на пазарната икономика - цената не е калкулативна и се определя от търсенето и предлагането, а не от включения в нея ДДС. Трябва да се отбележи, че някои европейски държави имат диференцирани ставки за някои стоки тази диференциация е заварена от години и поради ниската инфлация трудно се намалява. Трябва да се има предвид, че европейските директиви са - при внедряване на ДДС да се прилага само една ставка. Данъците и данъчната система са важно условие за успешното функциониране на държавата. Но както сполучливо отбелязва Чърчъл "Данъците на никого не се харесват, независимо от техния размер".

Брой: 13/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв