Вестник Актив
 • Тема на броя:
  Кое наложи промяната на чл.130 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009г.Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Актуални въпроси от практиката.Отговаря: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Въпрос свързан с данъчното облагане. Отговаря:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Данъчно третиране на разходите за стипендии, обучение и квалификация. Автор: Илия Николов

  Данъчно третиране на разходите за стипендии, обучение и квалификация Повишаването на професионалната квалификация и преквалификация на работниците и служителите е важно условие за повишаване ефективността на стопанската дейност и за подобряване на крайните икономически и финансови резултати Съгласно чл. 229 от Кодекса на труда работодателят може да сключи договор с лице, което постъпва в учебно заведение за придобиване на квалификация. Учебното заведение може да е средно, специално и висше. Лицето може и да не е на работа при работодателя. Предвидено е сключване на договор, с който работодателят се задължава да осигурява на обучаващия се издръжка (стипендия) и други условия във връзка с обучението. След завършване на обучението работодателят е длъжен да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за уговорения срок. Срокът не може да бъде по-дълъг от 6 години. Обучаващият се задължава с договор да завърши в срок обучението си по уговорената квалификация и да работи при работодателя съгласно уговорения срок. При виновно неизпълнение на задълженията виновната страна отговаря съгласно гражданския закон. При договора за ученичество работодателят се задължава да обучи ученика в процеса на работата по определена професия или специалност, а ученикът да я усвои. Обучението не може да бъде повече от 6 месеца. С договор страните определят и срока, през който ученикът се задължава да работи при работодателя съобразно придобитата квалификация. Срокът за работа не може са бъде по-дълъг от 3 години. През време на обучението ученикът получава трудово възнаграждение, което не може да бъде по-малко от 90% от минималната работна заплата, установена за страната. Работодателят и заетите лица могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация). С договор се определя задължение за работника или служителя да работи при работодателя за срок не по-дълъг от 5 години. Разходите за обучение, квалификация и преквалификация са присъщи стопанска разходи, които се оформят с необходимите документи, съобразно Закона за счетоводството. За следването във висшите учебни заведения например се изисква доказване на успешното завършване на семестрите с оглед продължаване на получаването на стипендия и други разходи - учебни такси, помагала и др.

 • Консултация Актив.Отговаря:Михаела Тодорова

  Виж повече

 • ПАРАДОКС: Отново атаки срещу данъците. Автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 13/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв