Вестник Актив
 • Тема на броя:
  Кое наложи промяната на чл.130 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009г.Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Актуални въпроси от практиката.Отговаря: Лиляна Панева

  1.Въпрос: Фирма е на възстановяване по ЗДДС за м.Януари 2009 г. в размер на 700 лв, м.Февруари също е на възстановяване в размер на 300 лв. Резултатът за м.Март 2009 г. е вноска в размер на 1200 лв. Сумата е внесена ефективно и е посочена в клетка 71. През м.април резултатът е вноска в размер на 2400 лв. Първи вариант: Приспадаме 1000 лв. от ДДС за внасяне за м.Април 2009 г. и внасяме 1400 лв. Втори вариант: В справка-декларацията не се приспада никаква сума, в клетката за данък за внасяне, внесен ефективно се пише 2400 лв., внасят се 1400 лв. и се подава молба за прехвърляне на надвнесен ДДС за м.Март като ДДС за м.Април. При този вариант няма ли да се предизвика ревизия? Благодаря ви предварително! Отговор: При посочените обстоятелства трите данъчни периода за приспадане са тези за м. февруари, март и април, т.е. приложим е безпроблемно първия от посочените от вас варианти. По принцип не може да прехвърляте надвнесен данък по втория от посочен от вас вариант, тъй като, ако в тримесечния период за приспадане по някаква причина лицето не извърши такова, въпреки че може, то неприспаднатата сума ще се третира като надвнесен данък, който може да бъде възстановен само по реда на чл.129 от ДОПК чрез подаване на съответно искане. Ако лицето само приспадне този данък от деклариран данък за внасяне за някой от следващите месеци, ще е налице невнесен данък, за който се дължат лихви. 2. фирма регистрирана за воп по чл.99 ал.1 и 2 от зддс ще прави воп за 124550евро,като от началото на 2009г имаме и друг внос.въпроса ни е- следва ли да се регистрира като интрастат оператор,защото има извършени и други вътрешно общностни предобивани и ще надхвърли прагът на пристигащи от 250 000 лв.предмета на дейност на фирмата е хазартни игри и залози и не е регистрирана по зддс по общият ред. Отговор: Задълженията, които имат данъчно задължените лица във връзка с декларирането на получените и/или изпратените от тях стоки "от" или "за" други държави членки на ЕС нямат връзка с техните задължения по ДДС. Това са техни задължения по Закона за статистиката при вътреобщностната търговия със стоки (ЗСВТС). В този смисъл въпреки, че фирмата ви не е регистрирана за целите на облагането с ДДС по общ ред, а само за ВОП, при достигането на придобивания на стоки, чиято статистическа стойност е над определения праг за деклариране за съответната година, сте задължени да се регистрирате като интрастат оператор. В съответствие със заповед на НИС- РД № 07 - 342/ 13. 10. 2008 г. (ДВ, бр. 92/ 24. 10. 2008 г. ) пристиганията през 2009 г. е определен стойностен праг на статистическата стойност, която подлежи на деклариране, в размер на 250 000 лв. В съответствие с чл. 6, ал. 1 от ЗСВТС "статстическа стойност" за целите на декларирането по интрастат е данъчната основа на съответната доставка, намалена със стойността на евентуален дължим акциз и /или други еквивалентни вземания за доставката, ако такива са дължими. В случай, че прстиганията на дадени стоки не е свързано с възникването на данъчно събитие по ЗДДС за тях, тази стойност е фактурната им стойност без ДДС. Следователно щом като с извършените от началото на годината ВОП достигате тази стойност следва да се регистрирате като интрастат оператор и да подавате интрастат декларация по реда, определен за целта в закона . Първото, което следва да направите за това е да подадете в съответната ТД на НАП регистрационен формуляр, образецът на който може да се намери на сайта на Агетцията.

 • Въпрос свързан с данъчното облагане. Отговаря:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Данъчно третиране на разходите за стипендии, обучение и квалификация. Автор: Илия Николов

  Виж повече

 • Консултация Актив.Отговаря:Михаела Тодорова

  Виж повече

 • ПАРАДОКС: Отново атаки срещу данъците. Автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 13/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв