Вестник Актив
 • Тема на броя:
  Кое наложи промяната на чл.130 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009г.Автор: Иван Минчев

  Считано от 01.01.2009г. са в сила съществени изменения в данъчното облагане с данък върху добавената стойност на доставките, при което възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги/познатия в практиката "бартер"/.Чл.130 е изменен и допълнен с нови разпоредби.На практика, поне теоретично, се преодоляват проблемите, породени от практическото приложение на нормативната уредба в ЗДДС, уреждаща бартера на стоки и/или услуги.Те най-вече бяха свързани с възникването на данъчните събития за сделките/доставките/ при замяна, особено тези с преотстъпването на право на строеж срещу престация строителна услуга, респективно недвижим имот в строителния бранш.Това е особено актуална тема, предвид мащабното строителство в цялата страна.Нека започнем с малко предистория, като изясним какъв беше режима в ЗДДС, уреждащ бартера до 31.12.2008г. Преди промяната на чл.130, данъчното събитие при доставка на стоки или услуги и за двете доставки възникваше на датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната от тях.На пръв поглед не бихме казали, че би имало трудности относно определянето изискуемостта на данъка - и за двете доставки тя възниква едновременно, и то на датата на по - ранното от двете данъчни събития.Да, това е така за две регистрирани по ЗДДС лица, но ако единия от доставчиците не е регистриран по ДДС и престира услуга, облагаема по естеството си с ДДС?Кога всъщност за него ще възникне задължение да начисли ДДС, при условие, че и двете данъчни събития на двете насрещни доставки вече са се състояли?Нека разгледаме конкретен пример. Собственици на УПИ учредяват право на строеж на своя имот в полза на фирма, занимаваща се със строителна дейност, която няма регистрация по ЗДДС.Уговорено е обезщетение няколко жилищни имота от строящата се сграда, пропорционално на престираното право на строеж от собствениците на имота.Търговецът/строителната фирма/ на практика ще извърши строителна услуга в полза на тези лица, която по естеството си е облагаема с ДДС.Кога обаче той ще бъде изискуем и начислен?Всъщност беше честа практика до края на 2008г. строителите да създават нови фирми за конкретна сделка и които впоследствие регистрираха по ЗДДС именно на база съответното учредено право на строеж, което формираше облагаем оборот по чл.96 от ЗДДС - задължително условие за регистрация ако се достигне определения праг. И точно тук вече възникваше "проблемния въпрос" - кога ще настъпи изискуемостта на данъка при сделка, тип "бартер", когато единия от доставчиците и по точно този който престира облагаема с ДДС услуга към датата на данъчното събитие не е регистриран по ЗДДС, но ще бъде вече регистриран по реда на закона към датата на фактическото извършване на доставката.На практика нямаше еднозначен отговор на този въпрос преди промяната на чл.130 ЗДДС, считано от 01.01.2009г.На пръв поглед най-логично беше да се приложи хипотезата на чл.25, ал.7 от ЗДДС, но от друга страна така на практика се получаваше, че данъкът става изискуем от фирмата, престираща строителната услуга още към датата на учредяване правото на строеж/първата по време от двете доставки - бел.авт./ - датата на изискуемост на ДДС

 • Актуални въпроси от практиката.Отговаря: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Въпрос свързан с данъчното облагане. Отговаря:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Данъчно третиране на разходите за стипендии, обучение и квалификация. Автор: Илия Николов

  Виж повече

 • Консултация Актив.Отговаря:Михаела Тодорова

  Виж повече

 • ПАРАДОКС: Отново атаки срещу данъците. Автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 13/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв