Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, автор: доц. д-р Венцислав Вечев

    Краткотрайните (текущи) материални активи са тези активи, които участват за обслужване на дейността на бю- джетните организации в рамките на един отчетен период, а икономическа изгода от тях се реализира до една година. Съгласно Сметкоплана на бюджетните организации краткотрайните материални активи са представени в следния вид: - незавършено производство; - материали; - продукция; - стоки; - млади животни и животни за угояване; - запаси на държавен резерв и изкупена продукция; - конфискувани активи и придобито имущество от обезпечения. В приложимите счетоводни стандарти от бюджет- ните организации материалите, продукцията, стоките и незавършеното производство са обединени в общата група "стоково-материални запаси"1

Брой: 1/1.2023

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв