Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    АМОРТИЗАЦИИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МСС, автор: доц. д-р Венцислав Вечев

    С въвеждането на изискванията за начисляване на амортизации на амортизируемите активи, пред бюджетните организации реално стои открит въпросът относно промяната в моделите за последващото оценяване на тези активи, и по-конкретно: Къде е мястото на аморти- зациите в процеса на последващо оценяване на ДМА? Според ДДС 05/30.09.2016 г. относно: Начисля- ване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации, чрез което фактически се въведе начисляването на амортизации в предприятията от публичния сектор у нас, аморти- зацията представлява "систематично разпределяне на стойността на амортизируем актив за предполага- емия му срок на годност за отразяване на процеса на потребление на икономическите изгоди и потенциал, свързани с актива"

Брой: 11/11.2022

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв