Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ, автор: ДОЦ. Д-Р ЖИВКО БОНЕВ, Д.Е.С.

    В Закона за счетоводството от 2016 г., в чл. 26 е определено, че позициите, които се представят във финансовите отчети, се признават и оценяват в съответствие с всички принципи, посочени в ал. 1 на този член, от които на първо място е принципът "действащо предприятие." Следователно предприятието не може да състави своя отчет, ако някой от тях не е спазен, т.е. предприятието, което не е действащо, въпреки че съществува, не може да представи своя финансов отчет по общия ред, посочен в Закона и стандарт СС 1 "Представяне на финансовите отчети". Но по въпроса как следва да се постъпи не е казано нищо.Единствено в Основните положения към счето- водните стандарти е посочено, че "Когато предпри- ятието има намерение или необходимост да лик- видира или да съкрати дейността си, финансовите отчети се съставят на ликвидационна или на друга подходяща база и използваната база се оповестява в приложенията към финансовите отчети".

Брой: 6-7/6.2022

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв