Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, автор: ДОЦ. Д-Р ДИАНА ПАПРАДАНОВА

    Бюджетните организации могат да получават помощи и дарения от други предприятия и физически лица от страната и чужбина, от Европейския съюз (ЕС) и други междуна- родни организации, и от други държави. Според материално-веществената си форма помощи- те и даренията могат да бъдат парични или в натура. Според предназначението си те са за текущата дейност и за придобиване и основен ремонт на нефинансови дълготрайни активи. Настоящата статия има за цел да представи счетоводните аспекти на получените в бюджетните организации помощи и дарения. Легалната дефиниция за "помощи и дарения" се съдържа в § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси (ЗПФ), а именно: по- мощи и дарения са средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори1, които се предоставят безвъзмездно по съответните бюджети и/или сметки за средства от Европейския съюз, както и всички други безвъзмездно предоставени на бюджет- ните организации средства, които не са глоби, санкции, неустойки или конфискувани активи. В чл. 17, ал. 2 от ЗПФ е регламентирано, че средствата от помощи и дарения по международни програми и договори се разходват съгласно изискванията и клаузите на съот- ветните програми и договори.

Брой: 5/5.2022

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв