Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСИРАНИЯТА, автор: Христо Досев, д.е.с.

    Пред прага сме на годишното счетоводно приключване на финансовата 2021 година. Една година, изпълнена с промени, надежди и предизвикателства. Година, която все още носи в себе си белезите на пандемията, причинена от COVID-19, което непременно ще окаже влияние и на счетоводната отчетност на предприятията. Предмет на настоящата статия ще бъде счетоводното отчитане на получените в предприятието финансирания и респективно тяхното данъчно облагане по реда на ЗКПО. За някои темата би се сторила актуална в онези години, през които предприя- тията участваха по оперативни програми, свързани с финан- сиране на текущата им дейност, или свързани с инвестиции в закупуването на нови ДМА. Според нас темата за предприя- тията, засегнати от пандемията и участващи в схеми за получаване на парични средства за преодоляване на трудностите при работа в ограничителни условия е на по-малко актуална. Всъщност всяко едно получаване на парични средства от държавен орган при спазване на условията на финансиращата страна може да има едно и също представяне в ГФО, стига да отговори на изискванията за правителствено дарение по смисъла на приложимото счетоводно законодателство. За предприятията, съставящи своите финансови отчети на база НСС, приложимият стандарт, регламентиращ представянето на получената правителствената финансова помощ, е СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

Брой: 12/12.2021

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72396 лв
1 GBP = 2.35166 лв