Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО НА ФЛ В НЕГОВОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО (ЕООД) - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ, автор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

    Много често ставаме свидетели на стопанска инициатива на физически лица, които предприемат такива бизнес действия, характерни за предприятията. В подобни ситуации икономическата логика изисква това лице да образува предприятие, за да може спокойно и безпроблемно да осъществява търговска дейност, която ще изисква водене на счетоводна отчетност и съставяне на финансови отчети в съответствие с възприетата счетоводна база. При условие че физическото лице желае само да черпи икономическите изгоди и съответно само да носи рисковете от своята стопанска дейност, вариантите то еднолично да образува предприятие могат да се изчерпят със следните законови възможности: 1. Да се регистрира като едноличен търговец (ЕТ); или 2. Да учреди еднолично търговско дружество - ЕООД или ЕАД. С придобиване на качеството като търговец под формата на ЕТ от страна на физическото лице, не възниква нов правен субект, тъй като титуляр както на търговскоправните, така и на гражданскоправните права и задължения, е едно и също физическо лице. Тоест имуществото, което притежава самото физическо лице, е общо, макар разделено на две части.

Брой: 10/10.2021

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73220 лв
1 GBP = 2.31131 лв