Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА АПОРТНИТЕ ВНОСКИ, автор: доц. д-р Живко Бонев

    Търговските дружества са обединения на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. В определени случаи може да се учреди дружество и от едно лице, като тези случаи са предмет на нашето разглеждане. Учредяването и развитието на търговско дружество изисква наличието на капитал. По тази причина лицата, които са или стават негови членове, трябва да внесат в него някакво имущество, за да могат да придобият членствени права. Свикнали сме да имаме предвид внасянето на парични средства, които впоследствие могат да се превърнат в различни дълготрайни и краткотрайни активи, собственост на предприятието. Търговското законодателство у нас позволява тези вноски да бъдат направени и директно под формата на някакви непарични активи, необходими за дейността на предприятието, с което се избягва този процес на трансформиране. Регламентирано е в Търговския закон - дял трети "Търговски дружества", глава първа "Общи положения", чл. 72 и следващи под наименованието "Непарични вноски". В практиката обикновено се използва по-краткият термин "Апорт", като синоним на понятието "непарична вноска", а самият процес се нарича "Апортиране".

Брой: 5/5.2021

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.64383 лв
1 GBP = 2.27992 лв