Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    КОНСЕРВИРАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, автор: доц. д-р Венцислав Вечев

    В счетоводен аспект като консервирани дълготрайни активи съгласно СС 4 - Отчитане на амортизациите се третират тези дълготрайни активи, които не се използват временно в дейността на дружеството, т.е. изведени са от употреба за определен период и обратно се въвеждат в употреба след изтичане на този период. Минималният срок на консервиране на активите (периода, през който активите не се употребяват и след изтича- нето му се очаква предприятието да ги въведе отново в употреба) e дванадесет месеца. (т. 1, буква "г" на СС 4 - Отчитане на амортизациите). Понятието "консервиране" /Conservation/ в икономически аспект се определя като комплекс от ме- роприятия, предназначени за предпазване на дълготрайните активи от вредното въздействие на климатични, физически, химически и биологични фактори в процеса на съхранението им. В този аспект, когато определени активи не се използват временно в дейността на дружеството, но в бъдеще ще се използват отново, същите се консервират, т.е. извършват се необходимите действия за тяхното съхраняване така, че ак- тивите да се запазят в добро работно състояние за бъдещата им употреба. Изваждането от употреба на дълготрайните активи и тяхното консервиране се извършва по различни причини, но оби- чайно това са причини, които водят до неизползването на дълготрайните активи, поради: o спиране на определено производство (стопанска дейност), която няма да се развива за определен период от време; o ограничаване на производството, при което остават свободни неизползвани активи. Процесът на консервиране на активите е комплекс от задължителни процедури, регламентирани с т. 1, буква "Г" на СС 4 - Отчитане на амортизациите. Тези изисквания са: 1. Икономическа обосновка за вземането на решение за консервацията на активите, включваща описание на: o причините за консервиране; o конкретните активи, които ще се консервират; o продължителност на консервацията - минимален срок дванадесет месеца; o икономическата ефективност от консервирането на активите.

Брой: 2/2.2021

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв