Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ С ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ, автор: Евгения Попова, данъчен експерт

    Лицата, които имат задължение за подаване на данъчната декларация за дължими данъци на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ - образец 4001 са лицата, които следва да удържат и/или внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, а именно: - Предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят авансов данък за доходите от друга стопанска дейност, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имуще- ство или от други източници (по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ и чл. 44а от ЗДДФЛ), както и окончателен данък по ЗДДФЛ за доходи на местни и чуждестранни физически лица. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ не се подава от предприятия, за които се прилага схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на дължимите данъци по ЗДДФЛ. Тези предприятия имат задължение да предоставят декларацията, само когато подават информация за целите на задължителния обмен за чуждестранни физи- чески лица, местни на държави членки на ЕС.

Брой: 11/11.2020

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.64052 лв
1 GBP = 2.18670 лв