Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, автор: ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ В СА "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ

    Социалните разходи по своята същност представляват различни социални придобивки, които предприятията (в т.ч. бюджетните организации) предоставят на своите работници и служители. При счетоводното отразяване на социалните разходи следва да се имат предвид и разпоредбите на т. 19.3. от ДДС 20 от 14.12.2004 г. относно: прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия. За признаването и счетоводното отразяване на разходи за персонал в натура е необходимо спазването на две основни условия: - заплащането на съответните социални придобивки да се извършва от бюджетната организация; - закупените социални придобивки се използват от ра- ботниците и служителите. С оглед на разпоредбите на посоченото указание на Ми- нистерството на финансите използваните от персонала стоки и услуги, закупени от бюджетната организация; закупените със средства от социално-битово и културно обслужване (СБКО) стоки и услуги, които се потребяват директно от персонала; заплащаният от предприятието наем за жилище- то на служителя, което може да се използва и от неговото домакинство; плащанията на външен превозвач за транспорт на персонала до местоработата и обратно (включително и закупени абонаментни карти за пътуване); предоставените ваучери за храна и други подобни бонуси, се отчитат като разходи за персонал в натура.

Брой: 10/10.2020

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв