Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРАГ НА СЪЩЕСТВЕНОСТ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, автор: доц д-р Живко Бонев

    Един от основните принципи на счетоводството с всеобщо приложение е този за съществеността. Критерии за съществеността на даден елемент или позиция е влиянието й върху икономическите решения на ползвателите, т.е. разбирането и оценката, доколко пропуските и неточното им представяне, биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на счетоводните данни или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и пр. На тази основа елементите могат да бъдат разделени на съществени и несъществени. Принципът за същественост в счетоводната отчетност означава прагматично да се отчита, обобщава и/или детайлизира и представя всяка стопанска операция, счетоводен обект или финансов отчет. По този начин се акцентира на съществените елементи. Несъществените се групират като "Други".

Брой: 6/6.2020

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв