Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ДАНЪЧНИ РАЗЛИКИ, автор: доц. д-р Живко Бонев д.е.с. регистриран одитор

    Счетоводната теория и практика и националното счетоводно законодателство изисква всички приходи и разходи да се отчитат през периода, в който са възникнали и за който се отнасят. По този начин те формират счетоводния финансов резултат за периода. В същото време националното данъчно законодателство на Р. България допуска някои от тези приходи и разходи данъчно да не се признават в рамките на този именно период на възникване и счетоводно отразяване. То може да бъде по отношение на размера на прихода или разхода, по отношение на времето (периода) на признаване или и на двете. В резултат на посоченото възникват различия в счетоводното и данъчно признаване на приходи и разходи, разлики между счетоводните данни и резултати и данъчните такива, наречени "данъчни разлики", обект на подробно третиране в Закона за корпоративното подоходно облагане и имащи отношение към счетоводното отчитане. Връзката и зависимостта между посочените различия в отчитането е посочена в чл. 22 от ЗКПО, а именно "Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със: 1. данъчните постоянни разлики; 2. данъчните временни разлики;..."

Брой: 5/5.2020

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв