Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    КОРОНАВИРУС И ЕФЕКТЪТ МУ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2019 ГОДИНА, автор: доц. д-р Бойка Брезоева

    Човечеството по безпрецедентен начин е засегнато от пандемията от коронавирус (COVID-19). Това е събитие, което по своя характер и мащабност никое от сегашните поколения не е преживяло. На изпитание е подложен не само човешкият живот, но и оцеляването на бизнеса на много предприятия. Във връзка с опасността от разпространение на вируса и заразяване на населението правителството на България обяви извънредно положение в страната от 13.03.2020 г., а десет дни след обявяването му бе обнародван и Законът за извънредното положение1, като повечето му разпоредби влязоха в сила със задна дата - 13.03.2020 г. Със Закона за извънредното положение наред с другите мерки се удължава срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО до 30.06.2020 г.2 и срокът за публикуване на финансовите отчети в Търговския регистър съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството до 30.09.2020 г.3 Предполага се, че голяма част от предприятията ще се възползват от тази възможност. От счетоводна гледна точка възниква основателно въпросът как следва да се отрази във финансовите отчети на предприятията пандемията от коронавируса? В настоящата статия представяме отговора на този въпрос и по-конкретно как следва да се третира пандемията от COVID-19 според изискванията на МСС 10 Събития след края на отчетния период (респ. СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет) във финансовите отчети на предприятията за 2019 г. и свързаните с това събитие други аспекти на финансовото отчитане. Коригиращо или некоригиращо събитие е пандемията от COVID-19 по отношение на финансовия отчет за 2019 година?

Брой: 4/4.2020

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв