Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, автор: доц. д-р Живко Бонев

    В глава седма от част първа на Търговския закон (ТЗ) на Р. България изрично е посочено, че предприятията изготвят Финансов отчет за отчетния период. Изискванията в това отношение са конкретизирани в Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти - Международни (МСФО/МСС) или Национални (СС,) съответно МСС 1 и СС 1. Особеностите при изготвяне на междинни финансови отчети са представени в МСС 34 и СС 34. Посочените стандарти предоставят указания и насоки за структурата, обхвата и минималните изисквания относно съдържанието на финансовите отчети с общо предназначение, т.е. за тези, чиято цел е да отговорят на нуждите на ползватели, които не са в позиция, даваща им възможност да изискват отчети, които да отговорят на техни специфични информационни изисквания.

Брой: 1/1.2020

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв