Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ, ПРОФ. Д-Р СТОЯН ДУРИН

    Независимият финансов одит е обект на третиране в Глава пета на Закона за счетоводството. Задължителният характер на независимия финансов одит е определен за: а) големите предприятия; б) средните предприятия; в) малките предприятия - тези, които към 31 декември на текущата година надвишават два от показателите: балансова стойност на активите - 2 000 000 лв., нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв. и средна численост но персонала -50 души; г) предприятията от обществен интерес; д) средните и големите групи, в които има поне едно предприятие от обществен интерес; е) акционерните дружества и командитните дружества с акции с изключение, считано след 01.01.2019 година, на такива дружества, които отговарят на показателите за микропредприятия (балансова стойност на активите - 700 000 лв., нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв. или средна численост на персонала - 10 души); ж) юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност (включително и тези по чл. 116 на Семейния кодекс), когато за текущата година надвишават един от показателите: балансова стойност на активите - 1 000 000 лв.; нетни приходи от стопанска и приходи от нестопанска дейност - 2 000 000 лв. и обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоените към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.; з) предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Брой: 12/12.2018

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв