Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    НОВИТЕ МОМЕНТИ ЗА СЪВМЕСТНИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ, автор: ГЛ. АС. Д-Р ПЛАМЕН ИЛИЕВ

    В края на 2016 г. бе обнародван новият Закон за неза- висимия финансов одит (ЗНФО), с който се транспонираха изцяло изискванията на Директива 2006/43/ ЕО, изменена с Директива 2014/56/ЕС, както и на Регламент (ЕС) 537/2014. Той съдържа съществени промени най-вече по отношение на задълженията на одитните комитети, както и по отношение на провеждане на одита в Предприятията от Обществен Интерес (ПОИ). В тази насока през 2018 г. за първи път се прилагат новите изисквания на закона при заверките на ГФО за 2017 г., с които се въведоха редица нови принципни положения като съвместен одит, задължителна ротация на регистрираните одитори, забрана за предоставяне на определени услуги и ограничения във възнагражденията за услуги, различни от одит. Одитните комитети вече подлежат на надзор от Комисията за публичен надзор над регистрира- ните одитори (КПНРО).

Брой: 10/10.2018

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв