Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ.автор:проф.Стоян Дурин

    Представянето на годишните финансови отчети на регистрирани одитор за независим финансов одит може да се определи като последен етап във взаимоотношенията на одитора с предприятието, обект на независим финансов одит. Тези взаимоотношения започват при наличие на: 1. Решение на съответните органи за възлагане на одита 2. Приемане на Писмо за поемане на одиторски ангажимент, подписано от предприятието доверител и регистрирания одитор Тези документи са необходими преди извършването на задължителния или доброволен финансов одит. След подготовката на посочените документи, регистрираният одитор определя конкретните подходи за осъществяване на независимия финансов одит. Ръководството на одитираното предприятие предоставя на регистрирания одитор годишните финансови отчети за одит. Едновременно с това то подписва Представително писмо и Решението за одобрението на годишните финансови отчети. По преценка на регистрирания одитор може да се изисква да се предоставят и други решения и справки. В Закона за независимия финансов одит е предвидена възможност за освобождаване на поет ангажимент за независимия финансов одит. Регистрираният одитор удостоверява резултатите от извършения независим финансов одит в Одиторски доклад. Докладът се съставя в писмена форма и трябва да съдържа: 1. адресат/адресати; 2. дата на съставяне; 3. наименование на предприятието, чиито отчети са обект на одита, както и вида на финансовите отчети, датата и периода, които обхващат. Посочва и счетоводната база, която е била приложена при съставянето им; 4. одиторско мнение, което може да бъде Немодифицирано , Квалифицирано или Отрицателно; 5. въпроси на които регистрираният одитор е обърнал внимание с параграф, без квалифицирано одиторско мнение; 6. становище дали съдържанието на годишните доклади на предприятието дали са били съставени в съответствие със Закона за счетоводството; 7. адрес за кореспонденция с регистрирания одитор.

Брой: 3/3.2018

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв