Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 г. В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.автор: доц. д-р Диана Ималова

    Годишното счетоводно приключване и съставянето на годишните финансови отчети в бюджетните организации се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за публичните финанси (ЗПФ) и на базата на утвърдените от министъра на финансите счетоводни стандарти, методологически указания, сметкоплан и единна бюджетна класификация (ЕБК). Съгласно чл. 164 от ЗПФ Министерството на финансите (МФ) е методологическият орган по отношение на отчетността на касова и начислена основа на бюджетните организации. На основание чл. 133, ал. 5, чл. 167 и чл. 170 от ЗПФ в края на всяка година министърът на финансите издава указания във връзка с годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети на бюджетните организации за съответната година. С издаденото указание на МФ ДДС № 07 от 23.12.2017 г. се дават насоки за годишното счетоводно приключване за 2017 г. в бюджетните организации и се определят редът и сроковете за съставянето и представянето на годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и годишните оборотни ведомости и друга отчетна информация за 2017 г. на всички бюджетни организации по смисъла на т. 5 от § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси за консолидиране в Министерството на финансите. С указанието се определят и изисквания за публикуването на информация от годишните финансови отчети на бюджетните организации за 2017 г. В следващите редове са представени основните етапи и отчетни процедури на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации както и обхвата и съдържанието на годишните им финансови отчети за 2017 г.

Брой: 2/2.2018

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв