Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Промените в ЗДДС за 2018 г.автор:Валентина Василева

    Към 20.12.2017 г. са обнародвани две изменения на ЗДДС, които ще бъдат разгледани в настоящата статия. Основните промени в закона са извършени с ДВ бр.97 от 05.12.2017 г., в който е обнародван Закон за изменение и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност, с Преходните и заключителните разпоредби на който, се изменят и останалите данъчни закони, като настоящата статия разглежда само извършените промени в ЗДДС. Промените влизат в сила от 01.01.2018 г., с изключение на измененията в чл. 79а и чл. 79б ЗДДС, които влизат в сила от 01.12. 2017 г. Промени в ЗДДС са направени и с § 14 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в ДВ бр.92 от 17.11.2017 г. Тези изменения са коментирани в Раздел I, т.3 и т.4 от статията. Към датата на изготвяне на статитията (20.12.2017 г.) не са обнародвани изменения в ППЗДДС, поради което такива не се разглеждат в нея. Основните промени в ЗДДС за 2018 г. са: ў Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС. ў Изменения при дерегистрация по ЗДДС. ў Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит. Правила относно определянето на показателите, необходими за изчисляването на корекциите. ў Изменения, свързани с предоставянето на обезпечения за горива, предназначени за собствено потребление от купувача. ў Други. Направените изменения и допълнения в ЗДДС са свързани с прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

Брой: 1/1.2018

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв