Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД. автор:проф.Стоян Дурин

    Оценките на активите и пасивите при тяхното придобиване (възникване), както и при представянето им в годишните финансови отчети е проблем, който винаги ще има важно значение за системата на счетоводството. До голяма степен правилното представяне на активите и пасивите в тези отчети предопределя вярното и честното представяне на счетоводната информация в годишните финансови отчети. Проблемите на оценките на активите и пасивите имат многостранни измерения. В една статия е трудно да се представят основните страни на счетоводно-отчетните процеси. Поставяме си неимоверно трудната задача да представим реда в много кратка форма оценяването на активите и пасивите в края на отчетния период. Ще си позволим да представим и счетоводното отразяване на евентуалните промени в оценките на активите и пасивите. Както е известно, счетоводното представяне на придобиването на активи и възникването на пасиви зависи от счетоводното законодателство, и преди всички от приложимата счетоводна база. Основният принцип, който се спазва е че при придобиване на активи и възникване на пасиви се прилага те да се оценяват по цена на придобиване/възникване. Тук съществуват два основни подхода за оценяване на активите и пасивите в края на отчетния период. Или посочената оценка при придобиването/възникването на активите и пасивите да не се променя, или тя да се променя по правила, подходи, посочени в счетоводните стандарти. Главният подход, които се препоръчва в счетоводните стандарти е евентуално в края на отчетния период да се променя първоначалната оценка. Този подход е известен в системата на счетоводство като последващо оценяване. Подходът на последващото оценяване се прилага за имоти, машини, съоръжения, материални запаси, нематериални активи, биологични активи, инвестиции, активи и пасиви в чуждестранна валута, финансови активи и финансови пасиви. Нямаме възможности за подробно разглеждане на последващото оценяване на отделните активи и пасиви. Тук ще отделим необходимото внимание за последващото оценяване на имоти, машини и съоръжение (дълготрайни материални активи), нематериални активи, материални запаси и вземания и задължения.

Брой: 10/10.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв