Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ. автор:Мина Димитрова

    А. Същност и проявление на счетоводните грешки Счетоводните грешки обичайно са резултат от математически и технически грешки, грешки при прилагане на счетоводната политика, или неточно представяне на факти и стопански операции, в резултат на които не се отчитат или се отчитат неправилно приходи и разходи, активи и пасиви. Счетоводните грешки се проявят в признаването, оценяването, представянето или оповестяването на елементи от финансовите отчети, а именно: " в баланса (отчета за финансовото състояние): - непризнати или признати неправилно активи и/или пасиви; - подценени или надценени активи и пасиви (грешна оценка). " в отчета за приходи и разходи (отчета за всеобхватния доход): - непризнати или признати неправилно приходи и/или разходи; - подценени или надценени приходи и разходи (грешна оценка).

Брой: 7/7.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв