Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА.автор:Лиляна Панева

    Понякога в стопанската практика се осъществяват доставки при комбинации от обстоятелства, за които в ЗДДС няма изрични норми регламентиращи задълженията или правата на стопанските субекти. При това естествено се очертават въпроси, отговорите на които следва да се търсят чрез тълкуване на съществуващите разпоредби на закона във връзка с подобни обстоятелства. Такъв въпрос например възниква във връзка с правото за извършване на еднократни или годишни корекции на данъчен кредит в посока увеличение, за случаите, при които при придобиването, производството или вноса на стоки, дълготрайни по смисъла на т. 83 от § 1 на ДР от ЗДДС активи (включително недвижими имоти) на основание чл. 70 от закона не е ползван данъчен кредит. Друг такъв въпрос е и този дали при продажба на стара по смисъла на т. 5 от §1 на ДР от ЗДДС сграда, при придобиването на която е ползван данъчен кредит, следва да се извърши еднократна корекция, ако на основание чл. 45, ал. 3 от закона продажбата се извърши като освободена от облагане, но е в рамките на 20 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит. 1. Правото на корекции на данъчен кредит за стоки, при придобиването на които не е ползван такъв на основание чл. 70 от закона Съгласно действащите разпоредби на ЗДДС в случаите на промяна в обстоятелствата, при които е осъществено първоначалното ползване на данъчен кредит, в процеса на използването на придобитите, произведени или внесени стоки или услуги се извършват корекции на размера му. В зависимост от обстоятелствата те са еднократни или годишни. Редът за извършване на еднократни корекции в посока увеличение за стоки е уреден в чл.79, ал. 5 , а за годишните - в чл.79а от закона. В разпоредби на чл.79, ал. 5 от ЗДДС липсва хипотеза за корекции в случаите, при които на основание чл. 70 от закона при придобиването, производството или вноса на стоки не е ползван данъчен кредит. Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от закона следващите доставки, извършвани с такива стоки, са освободени. На практика това означава че, когато на основание чл.70 от закона при придобиването, производството или вноса на стока дадено лице не е ползвало данъчен кредит, но извърши с тази стока следваща доставка, то няма основания да извърши еднократна корекция на неползвания данъчен кредит в посока увеличение, тъй като по силата на чл. 50, ал. 1, т. 2 от закона тази доставка е освободена.

Брой: 6/6.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв