Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Счетоводните принципи. автор:Живко Бонев

    Съгласно чл.53 от Търговския закон (ТЗ), всеки търговец е длъжен да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и резултатите от инвентаризацията, като изготвя годишен финансов отчет.По същество този финансов отчет представлява комплект от таблици и текстови материал, чрез който търговецът представя имущественото и финансовото състояние на предприятието към определена дата, неговото развитие и ефективност за отчетния период, както и перспективите за бъдещо развитие. Целта е да се предостави информация, която е необходима на широкия кръг от ползватели на отчетите, при вземането от тяхна страна на икономически решения, свързани с предприятието. Законът за счетоводството, конкретизира тези въпроси главно относно обхвата, структурата и съдържанието на отчетитe, изискванията към тях, начина на организиране на отчетността и пр.. Редица въпроси относно начина на третиране на събитията и фактите, се разглеждат в приложимите счетоводни стандарти - Международни или Национални, към които Законът за счетоводството препраща. Осъществяването на всяка дейност, включително и на счетоводството, е свързано със спазване на определени правила. Висшата форма на тези правила са принципите. Те представляват онези основни положения, върху които се изгражда, осъществява и развива дейността. Изведени са в резултат на опита, наблюдението и изследванията в съответната област.Обикновено в основната си част принципите фигурират в професионалните и нормативните документи, регламентиращи съответната дейност.

Брой: 2/2.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв