Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕЗЕРВИ.автор: проф.Стоян Дурин

    Капиталовите резерви са включени в състава на собствения капитал. Основното има предназначение е да се използват за поддържане или по-конкретно за запазване на основния капитал. Така определена тяхната функция са принудили законодателят да определя минимални размери на някои от резервите. Така например съгласно чл. 246 от Търговския закон задължителния резерв на акционерните дружества не може да бъде по-малък от 10 % от сумата на акционерния (основния) капитал. В практиката резервите, които се създават въз основа на закон се известни и като законови резерви. Предприятието може да създава резерви и по свое решение, които обикновено се наричат допълнителни резерви. От гледна точка на начина на формиране на капиталовите резерви те могат да се разделят на три групи: от отчисления от финансовия резултат (печалбата), от преоценки на някои активи и от продажби на собствени акции (дялове) на предприятието. Основните видове капиталови резерви и реда на тяхното отчитане ще проследим чрез предвидените за тази цел счетоводни сметки, а именно 110 Общи резерви, 111 Резерви от преоценки на имоти, машини и съоръжения - ИМС (Дълготрайни материални активи - ДМА), 112 Резерви от преоценки на нематериални активи, 113 Резерви от преоценки на финансови инструменти, 114 Резерви от емисия на акции и 119 Други резерви. Общото правило е, че всички тези сметки се кредитират при всяко увеличаване (формиране) на съответните капиталови резерви, а се дебитират при всяко тяхно намаляване.

Брой: 1/1.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67911 лв
1 GBP = 2.23108 лв