Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Особености при данъчното облагане и счетоводното отчитане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове разпределени в непарични активи автор:Мина Димитрова

    Ликвидационните дялове и дивидентите могат да се разпределят и изплащат на съдружниците и акционерите, както в пари така и в непарични активи, т.е. в натура (стоки, имоти, съучастия в други предприятия и други непарични активи). I. Данъчно облагане Специфичното при данъчното облагане на доходите от ликвидационен дял или дивидент се изразява в това, че за данъчни цели разпределените непарични активи се считат за реализирани по пазарни цени от данъчно задълженото лице. Пазарна цена съгласно пар.1,т.14 от ДР на ЗКПО е цената по смисъла на пар.1,т.8 от ДР на ДОПК: "пазарна цена" е сумата без ДДС и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. Данъчното облагане е регламентирано с чл.165 на ЗКПО и включва следните преобразувания (увеличения и намаления) на счетоводния финансов резултат с:

Брой: 7/7.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв