Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ.автор:проф.Стоян Дурин.От редакцията: Статията на Данаил Зарев от бр.5 на списание Актив Счетоводна матрица и статията на проф.Стоян Дурин в бр.6 на списанието са обект на публично обсъждане.

    Лечебните растения се отглеждат за получаване (произвеждане) на билки, които се използват за производство на козметични продукти и лекарства, както и за лечебни цели под формата на самостоятелни билки или билкови смеси. За тази цел могат да се използват свободно растящи (диворастящи) лечебни растения или да се извършва засаждане и отглеждане на лечебни растения. Процесите по отглеждане на лечебните растения може да се определят като процеси, които по съдържание не се различават от процесите на отглеждане на растениевъдните култури. Тези процеси трябва да се отчитат като по реда и изискванията на всяка растениевъдна култура. В списание "АКТИВ счетоводна матрица" бр. 05 от 2016 година вече бе представена статия на докторанта Данаил Зарев за "Счетоводното отчитане на лечебните растения като единица за устойчиво природно равновесие" за организация на отчитането на процесите по отглеждането на лечебните растения. Ние няма да оценяваме предложената система за отчитане на процесите по организация на отчитането на лечебните растения. Ще си позволим обаче да посочим нашето разбиране за организация на счетоводното отчитане на отглеждането на тези растения и получаването на продукцията от тях. Процесите по засаждането, отглеждането и прибирането на продукцията от лечебните растения следва да се организира чрез сметките: 610 Разходи за основна дейност и 302 Продукция, като се използват съответни аналитични сметки. Сметка 610 Разходи за основна дейност може да придобие вида - 6100 Растениевъдство, която ние ще използваме в този си вид, като се посочват и съответните аналитични сметки. Към сметка 302 Продукция също ще се използват аналитични сметки съобразно конкретния вид на получаваната продукция. Процесите на отглеждане на лечебните растения ще зависи от това дали те са обект на засаждане и отглеждане или само на отглеждане, ако те са свободно (диво) растящи растения. Когато лечебните растения се засаждат, то отчитането на този процес ще зависи дали тези растения са обект на еднократно прибиране, или както се наричат още като едногодишни култури, или след засаждането се получава продукция през няколко години.

Брой: 6/6.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв