Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Да не забравим, че има промяна в срока за публикуване в Търговския регистър на финансовите отчети за 2015год. автор:Мина Димитрова

    Сроковете за изготвяне и подаване на годишните подоходни декларации на предприятията за 2015 година вече отминаха, а съответно и сроковете и задължението за представяне на статистическите им отчети, но за ръководствата на предприятията остава още задължението за публикуване на финансовите отчети в Търговския регистър. Това задължение ангажира ръководствата на предприятията да се съобразят с промяната в определените за публикуването срокове, а също и със структурата на финансовите отчети, които следва да се публикуват. Спецификата при публикуването на годишните финансови отчети за 2015год., се обуславя от това, че съгласно разпоредбите на пар.10 от Новия Закон за счетоводство в сила от 01.01.2016 год.: " Съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015год., се извършват по реда на отменения Закон за счетоводство в сила до 01.01.2016г.; а " Публикуването на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015год., се извършва по реда на новия Закон за счетоводство в сила от 01.01.2016год. 1. Структура на годишните финансови отчети, които се публикуват в Търговския регистър В Търговския регистър се публикува годишния финансов отчет на предприятието, изготвен по правилата на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, а не статистическия, наименуван "годишен отчет за дейността". Голяма част от предприятията обаче публикуват в Търговския регистър именно този годишен отчет за дейността (статистическия отчет), дори и когато имат изготвен и заверен от одитор годишен финансов отчет и съответно тези предприятия нарушават изискванията регламентирани със Закона за счетоводството. За отчетната 2015 година предприятията са задължени да изготвят два вида отчети: " Годишен отчет за дейността (статистическия отчет); и " Годишен финансов отчет. Изготвянето на тези два отчета е регламентирано с два различни нормативни акта (Закона за корпоративно и подоходно облагане и Закона за счетоводство), затова и структурата им е различна, съобразно тяхното предназначение. Годишният отчет за дейността (така наречения статистически отчет), се изготвя само за целите на Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция за приходите (НАП) и затова в структурно отношение е комплект от статистически формуляри по образци, утвърдени със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП. Годишният финансов отчет се изготвя за всички други потребители на финансовата информация на предприятието и се съставя във форма и структура определени със Закона за счетоводство и приложимите счетоводни стандарти- СС1 и МСС 1 -Представяне на финансовите отчети.

Брой: 5/5.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв