Списание Актив
 • Тема на броя:
  Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

  Виж повече

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

  I. Количеството продукция и рентабилността на продажбите от продукция Налице е връзка между количеството продадена продукция и достигането на планираните от предприятието величини на определени показатели за рентабилност на продажбите, а именно - рентабилност на продажбите от продукция на база разходи, рентабилност на продажбите на база краткотрайните материални активи и рентабилност на база дълготрайни материални активи. Връзката между количеството продадена продукция и достигането на определени величини на посочените показатели се извежда от следната формула: Q x P - (FC + VC x Q) = FR където: Q - количество произведени и продадени изделия за определен период; P - цена на едно изделие в рамките на този период; FC - постоянни разходи в рамките на този период; VC - единични променливи разходи в рамките на този период; FR - финансов резултат от продажбите за периода. Делим двете страни на равенството на разходите (FC + VC x Q) и получаваме: Q x P - (FC + VC x Q) FR ----------------------------- = -------------------- (FC + VC x Q) (FC + VC x Q) Съотношението FR/(FC + VC x Q) е съотношение, чрез което се изчислява величината на показателя рентабилност на продажбите на продукцията на база разходи (това е един от показателите за рентабилност). Това съотношение може да го обозначим като Ra и съответно получаваме: Q x P - (FC + VC x Q) ------------------------------ = Ra (FC + VC x Q) Q x P - FC - VC x Q = Ra x (FC + VC x Q) Q x P - FC - VC x Q = Ra x FC + Ra х VC x Q Q x P - VC x Q - Ra х VC x Q = Ra x FC + FC Q x (P - VC - Ra x VC) = Ra x FC + FC Ra x FC + FC Q = -------------------------- P - VC - Ra x VC FC x (1 + Ra) Q = -------------------------- P - VC x (1 + Ra) Чрез тази формула може да се установи количеството изделия, което ако бъде произведено и продадено, тогава ще бъде достигната планираната рентабилност на продажбите на продукцията на база разходи за определен период от време при определени постоянни разходи, единични променливи разходи и цена на едно изделие зъ същия период.

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв