Списание Актив
 • Тема на броя:
  Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

  Виж повече

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

  Динамиката на стоковите отношения, взаимният интерес на контрагентите да опазват стоките и ги представят в пригоден за употреба вид, трайно налага и недвусмилено обуславя сериозната перцепция на проблема с амбалажа. Неправилно е схващането, че той е отпадъчен продукт. Дори напротив. Той е продукт, който официализира и съдейства за опазване на основната стока и продукт по търговския договор. Следователно, ако предприемачът неглижира отношението си към съхранението и включването на амбалажа като елемент на цената по търговската сделка, то в средносрочен план той минимизира ефекта и посоката на движение на пределните си приходи. По отношение на амбалажа не съществува нормативен акт, уреждащ неговото използване, съхранение, ликвидация, замяна. Същият в много случаи се включва направо в цената на продаваната продукция или ДМА и с това проблемът за счетоводството и мениджмънтът се смята за решен. Подобна философия е крайно едностранчива и не води до трайно задоволяване потребностите на обществото, както и пречи за утвърждаване на търговските връзки между сектори на стопанството. Как обаче да се реши проблемът с амбалажа от предприятието? За този въпрос е необходима предварителна класификация на амбалажа. А) в зависимост от структурата, химичния му състав и конструкцията му бива: - лек- тук се отнасят кашони, тенекии за съхранение на стоки, кутии и ламаринени съдове - тежък- дървени сандъци, железни каси и контейнери Б) в зависимост на какво разстояние се транспортират стоките - за дълги разстояния - за кратки разстояния В) в зависимост от начина на калкулиране в стойността на доставката - пряко - косвено

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв