Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Виж повече

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Виж повече

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  В практиката често се използат термините "прихващане" и " компенсиране", свързано с различни ситуации. Обикновено терминът "прихващане" се използва при две различни ситуации: А)Прихващане на плащания.Използването на термина е свързано с наличието на няколко еднородни задължения на един длъжник и едновремено наличието на едно изпълнение (едно плащане) от негова страна, което обаче непокрива всичките задължения, т.е. част от общото задължение не може да бъде погасено. В този случай длъжникът трябва да посочи кое или кои свои задължения погасява с това свое плащане,с което определя кое остава да дължи. Или има прихващане на редица еднородни задължения от едно плащане от страна на длъжника. Б)Прихващане на насрещни вземания. Използва се още терминът "компенсация" или "компенсиране".Свързано е с едновременното наличие на вземане/ия и задължение/ия между две лица, които взаимно могат частично или изцяло да се компенсират (погасят), като вземането се прихване от задължението и обратно. То именно е обект на настоящото третиране. По отношение на прихващането на насрещни вземания преобладават правните въпроси, определящи условията за осъществяването на компенсацията, отколкото счетоводните такива. По същество прихващането (компесирането) на насрещни вземания се явява като един специфичен метод за изпълнение или по-точно способ за погасяване на задълженията. Характерно за него е ,че се осъществява изпълнение на задължение, като се избягва двустранното плащане - взаимните преводи на средства.

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  Виж повече

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв