Списание Актив
  • Тема на броя:
    НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: Десислава Йосифова

    Настоящият материал е посветен на проблематика, която е до известна степен по-нестандартна, тъй като стремежът е бил да са подберат специфични казуси от практиката на различни предприятия, чиято дейност изисква командироване на лица по различни поводи. По тази причина материалът има подчертана практическа насоченост. Той е написан като опит за отговор на някои въпроси и неясноти, свързани с реални ситуации от бизнеса на транспортни фирми, както и на други предприятия и организации, в случаите, когато те командироват свои работници и служители. Целта е да се представи определен кръг от проблеми, касаещи разходите за командировки - тяхното нормативно третиране и връзката със счетоводното им признаване. 1. Счетоводно отчитане и данъчно признаване на разходи за командировки при командировка на собственик на ЕООД/съдружник в ООД по ДУК Когато собственикът на ЕООД получава възнаграждение по договор за управление и контрол (ДУК), за него се признават командировъчни разходи в същия размер, както и за наетите лица по трудов договор. Съгласно Наредбата за командировките в страната се полагат дневни, пътни и квартирни разходи. Размерът на дневните е от 20 до 40 лв., нощувките се признават до размера на представения документ. Пътни разходи се изплащат срещу представен документ, като се избира най-икономичния и кратък маршрут. В случай че, собственика/съдружника има сключен ДУК, но не получава месечно възнаграждение, то тогава лицето няма право на командировъчни разходи и ако такива са осчетоводени, те няма да бъдат признати за данъчни цели. 2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на разходите за командировка на самоосигуряващо се лице - съдружник на дружеството и получава месечно възнаграждение за положен личен труд.

Брой: 5/5.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв