Списание Актив
 • Тема на броя:
  КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия за период след прекратяване на трудово правоотношение. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ "ВНОС" НА СТОКИ- АКТУЛНИ МОМЕНТИ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Някои въпроси относно кредитирането. автор: Марин Гълъбов

  Вероятно мнозина ще решат, че няма кой знае какво значение от къде ще се вземат пари, стига това да стане бързо и да не е скъпо. В известен смисъл има резон в това разсъждение. Та нали всеки се стреми към това - когато не му достигат пари, да може бързо да получи кредит, който в същото време да не е много скъп. Самият факт, че човек търси най-добрата възможност (а възможности има много) е знак, че той има определена финансова култура. Общите финансови знания никога не са излишни и особено когато става въпрос за знания свързани с разхода на пари по оптимален начин. Една от възможностите за разход на пари е свързана с получаването на кредит като от една страна стои въпроса за какво да се изразходват парите получени под формата на кредит, а от друга страна възниква въпроса колко ще струва на кредитополучателя получения кредит, т.е. каква цена той ще заплати за кредита. Кредитирането под различни форми вече е добре развито и у нас в т.ч. кредитирането свързано с покупката на потребителски стоки и услуги. При това кредитиране са налице редица въпроси. Основен проблем е откъде да се получи кредита - от търговска банка или от небанкова финансова институция. Банките са достатъчно популярни като място от където могат да се получат пари при необходимост. Поради тази причина ще обърнем малко повече внимание на небанковите институции като правим паралел с банките. Какво са небанковите финансови институции и как да получим кредит от тях? Самото наименование показва, че това са институции, финансиращи клиенти, но нямащи статут на банка. Най-общо тези компании осигуряват средствата за финансиране от други източници. Не това обаче е най-важното, а какво предлагат те и как да се възползваме. Като алтернатива на класическия банков кредит, финансирането чрез небанкова институция вече набира все по-голяма популярност. Достъпът до тази услуга съвсем не е труден и има задоволително предлагане на оферти. Небанковите институции основно предоставят т.нар. "стокови" кредити. Това са кредити, които покриват стойността на закупуваната стока, но сумата не се отпуска в брой. Обикновено тя се превежда на магазина, от който се прави покупката, а вноските се внасят при финансиращата институция. Не бива да се счита, че стоковите кредити са единствените, за които може да се кандидатства при небанкова институция. Има небанкови финансови институции, които предоставят и стандартни потребителски кредити (с предоставяне на пари на клиента). Друг е въпросът каква максимална сума може да получи кандидата. Вече се спомена, че получаването на кредит от такава институция не е трудно. Обикновено при кандидатстване за такъв кредит се изисква лична карта, копие от трудов договор, разбира се, молба за заема и други документи каквито клиентът предостави (те винаги може да са в полза).

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ СЛИВАНЕ. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 4/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв