Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2015|219|786
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

  Кодексът на труда осигурява различни правни основания за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. Те трябва добре да се познават и да се използват правилно, за да не се допусне нарушение на закона с произтичащите от това отмяна на уволнението и евентуално - търсене на административнонаказателна отговорност от работодателя и съответните длъжностни лица. І. Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие В съответствие с чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, всяка от страните по трудовия договор може да прояви инициатива и да предложи на другата страна трудовият договор да бъде прекратен по взаимно съгласие. Ако другата страна в едноседмичен срок приеме предложението, трудовият договор се прекратява без предизвестие, за което работодателят издава писмена заповед. Това е най-безспорното основание за прекратяване на трудовия договор, при което не действат предварителните закрили по чл. 331 от КТ. ІІ. Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работодателя 1. Предизвестие за прекратяване на трудовия договор При невиновно поведение на работника или служителя, когато възникне някое от предвидените в чл. 328, ал. 1 от КТ обстоятелства, работодателят има право (но не е длъжен!) да прекрати с предизвестие трудовият договор. Срокът на предизвестието се договоря между страните и е еднакъв за тях. Този срок се определя по реда на чл. 326 от КТ в зависимост от вида на трудовия договор: " 30 календарни дни или друг уговорен от страните по-голям срок, но не повече от 3 месеца - при прекратяване на трудов договор за неопределено време. При прекратяване на трудов договор с работници и служители, които заемат материално-отчетнически длъжности, ако предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок, предизвестието може да се удължи общо до 2 месеца. " 3 месеца, но не повече от остатъка на срока по договора - при прекратяване на срочен трудов договор. В такива случаи срокът не може да се договаря; " 15 календарни дни - при прекратяване на трудов договор за допълнителен труд сключен по реда на чл. 110, 111 или 114 от КТ (виж чл. 334 от КТ. В такива случаи не се прилагат предварителните закрили по чл. 333 от КТ. Предизвестието задължително се отправя в писмена форма. Срокът му започва да тече от следващия ден на получаването му. След като веднъж бъде връчено, до изтичането на срока му то може да бъде оттеглено само по взаимно писмено съгласие на страните. С изтичане на срока на предизвестието работодателят е длъжен да прекрати трудовия договор, като издаде писмена заповед по реда на чл. 335, ал. 1 от КТ. При вече подадено предизвестие трудовият договор може да се прекрати и преди изтичането на срока му, като страната, по чиято инициатива този срок не се спазва, дължи на другата страна обезщетение в размер на брутната заплата за неспазения срок на предизвестието (чл. 220, ал. 1 и 2 от КТ).

 • Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

  Виж повече

Брой: 2/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв