Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2015|219|785
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

  Моделът на преоценената стойност, познат като алтернативен подход в предходните национални счетоводни стандарти, валидни до 01.01.2008 г., е изключен от обхвата на разрешените подходи в действащите НСФОМСП. Съгласно постановките на НСФОМСП 38 "Нематериални активи" балансовите стойности на нематериалните активи не могат да бъдат увеличавани чрез преоценка. Единственият приложим подход е модела на цената на придобиване, при който може да се отрази обезценка по реда на НСФОМСП 36 "Обезценка на активи" и да се възстанови обезценка, но не повече от предходното намаление. Моделът на преоценената стойност е възможен за отчетните единици, чиято счетоводна база са МСФО и МСС. Но доколкото постановките за "алтернативна база за оценяване на дълготрайни активи по преоценена стойност" са залегнали в Директива 2013/34/ЕС. (в сила от 26.06.2013 т.), проблематиката е отново актуална по отношение на бъдещатата ни национална счетоводна регулаторна рамка. В чл. 7 от Директивата е уточнено, че: "държавите - членки могат да разрешават на всички предприятия или категории предприятия или да изискват от тях оценяване на дълготрайните активи по преоценена стойност." Приложението на модела на преоценената стойност може да бъде разгледано и от друг аспект по отношение на нематериалните обекти, а именно като възможност за определяне на тяхната реална текуща пазарна оценка. По мнение на автора, използването му ще подпомогне решаването на някои проблеми, свързани с признаването на нематериални ресурси, непокрили праговите критерии, въведени от приложимите стандарти, или отнасящи се до формирането на коректна и адекватна на реалностите оценка. Примери в тази насока са: ў съществуващи ноу-хау и шоу-хау, които не покриват праговия критерий контрол и не са признати за нематериални активи, но предоставени под формата на франчайзинг права, носят значителни по размер икономически изгоди за отчетната единица собственик; ў вътрешносъздадена търговска марка, която не е призната за нематериален актив, но също предоставена под формата на франчайзинг права може да донесе значителни по размер икономически изгоди за отчетната единица собственик; ў вътрешно разработена технология, непризната или призната за нематериален актив по често символична себестойност, може да бъде патентована и да бъде предоставена под формата на лицензионни права и също да носи икономически изгоди за предприятието и др.

 • ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

  Виж повече

Брой: 2/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв