Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2015|219|782
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

  По правило данъчното третиране на доставките на услуги, осъществявани от ЕТ, не се различава от общия ред, регламентиран от ЗДДС. Въпреки това за целите на облагането с ДДС участието на физически лица- ЕТ в стопанския оборот е свързано с някои особености, които произтичат от техния специфичен данъчноправен статут. В какво се изразяват тези особености във връзка със задълженията им по ЗДДС? 1. При оценката за участието на извършваните от ЕТ доставки в облагаемия оборот за задължителната им регистрация по ЗДДС Дори и да не са регистрирани като ЕТ физическите лица, осъществяващи редовно облагаеми доставки на услуги срещу възнаграждение, са данъчно задължени лица (ДЗЛ за целите на облагането с ДДС, тъй като по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС извършват независима икономическа дейност. За физическите лица- ЕТ особеността на задълженията и отговорностите им по закона се състои в това, че лицето и търговецът са един и същ правен субект както за действията, осъществявани във връзка със стопанската дейност на предприятието си, така и с тази, осъществявана като физическо лице. Това често поражда неясноти и усложнения във връзка с данъчната идентификация на тези лица, и реда за формиране на техния облагаем оборот за целите на регистрацията им по ЗДДС. В резултат на това възникват въпроси като този в следния казус: Пример: Физическо лице, регистрирано като ЕТ за предоставяне на консултантски услуги, получава приходи от наем за имущество, което се води на името на лицето и не е включено в патримониума на предприятието му. Имуществото не е обект на съпружеска съсобственост и представлява офиси и магазини, които се отдават под наем на фирми, а полученият наем се удостоверява от физическото лице с разписки. При осъществяването на облагаемите доставки на консултантски услуги ЕТ издава фактури и с оборота от тях формира облагаем оборот за целите на задължителната си регистрация по ЗДДС. Следва ли в сумата на облагаемия му оборот за тези цели да се включват и данъчните основи на доставките на наемните услуги, осъществявани от физическото лице?

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

  Виж повече

Брой: 2/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв