Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2015|219|781
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

  Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е определен процес от действия на ДЗЛ, изразяващи се във формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.92 от ЗКПО. За съжаление много често в практиката, попълването на ГДД се извършва механично, само като изпълнение на задължителното изискване на ЗКПО за попълване и подаване на декларацията в определения срок. Формирането на данъчния финансов резултат (ДФР) и определянето на корпоративния данък, не е и не бива да бъде механичен процес, а процес изискващ не само добро познаване на данъчните норми от ЗКПО, участващи при формирането на ДФР, но и тяхното практическо прилагане съобразно тяхната същност. Данъчните норми са носители на определени права и/или задължения за ДЗЛ и прилагането им съобразно тяхната същност, означава, че с всяка сума, която ДЗЛ посочва (записва) в ГДД, на практика изпълнява конкретно задължение и/или се възползва от правата, определени с данъчните норми. Доброто познаване и осъзнатото прилагане на данъчните норми, са фактори за прилагане и на данъчно планиране, т.е. по законен път да се формира верен и коректен данъчен финансов резултат. На практика чрез механизма на данъчно планиране, основано на същността на данъчните норми, може да се осигури максимално ползване на правата заложени в данъчни норми, (примерни такива норми) са : " Чл.43,ал.2-обратното проявление (посочване в намаление) на непризнати разходи за лихви по реда на слаба капитализация, т.е. с разумно данъчно планиране да се осигури обратното проявление или максимално ограничиване на сумата на непризнатите лихви, която се трансформира в постоянна данъчна разлика, поради изтичане на нормативно определения срок от пет години; " Чл.70,ал.1-пренасяне на данъчна загуба, т.е. да не се изгуби правото за пренасяне на данъчната загуба, поради изтичане на пет годишния период; " Чл.54,ал.1- прилагане на данъчно оправдан размер на годишни данъчни амортизации, т.е. да не се допуща формиране изкуствено на данъчна загуба и съответно ограничаване на правото за пренасяне по реда на чл.70 в резултат на прилагане на максимални норми на данъчни амортизации; " Чл.34,ал.1,изр.2-дава право на избор на година на отчитане на счетоводни разходи от отписано вземане, поради това,че са признат данъчен разход, когато се отчитан (отписват) в годината на/или след настъпване на обстоятелство посочено в чл.37; " Чл.37,ал.1- дава също право на избор на година на обратно проявление на обезценено вземане. (по-надолу в материала са дадени примери за подобни случаи) Поради това, че във формата и съдържанието на ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2014г. са направени значими промени, които се отразяват и на процеса на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък за 2014г., е предсдтавен кратък анализ на тези промени.

 • Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

  Виж повече

Брой: 2/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв