Списание Актив
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ. автор: проф.Стоян Дурин

    Въпросите по отчитането на разходите са много и разностранни. Те не могат да се обхванат в една статия. На нас ни е трудно да посочим какъв да бъде обхват на всяка статия с цел интерпретиране на всички въпроси на счетоводно отчетния процес на разходите за основна дейност. Това ще зависи от професионалните нагласи на автора, отрасловата насоченост на дейността, както и конкретния вид на дейността в определен отрасъл. И ние се надяваме, че ще съумеем да представим нашите виждания за основни постановки на отчитането на разходите за основната дейност. Разходите за основната дейност се формират от основните производствени разходи, които са непосредствено свързани с производството на определена продукция, независимо от това дали става дума за продукция с веществено изражение или за продукция под формата на услуги. Трябва да се има предвид, че без тези разходи е невъзможно да се произведе готовият продукт или да се окаже съответната услуга. Основните производствени разходи са известни и като технологични разходи за производството. Те са непосредствени (преки) и общи (непреки) технологични разходи за производството (създаването) на определена продукция. В групата на непосредствените (преките) технологични разходи се включват разходи за основни материали, за горива, за заплати, за осигуровки, за амортизации на машини и други. Общите (непреките) технологични разходи биват постоянни разходи и променливи разходи. Постоянните общи разходи са тези непреки производствени (технологични) разходи, които остават сравнително постоянни, независимо от обема на производството, като например амортизацията и поддръжката на производствени сгради и оборудване, както и разходите за ръководство и администрация на производството. Променливите общи разходи са тези непреки производствени разходи, които се изменят пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството, като например непреките материали и непрекия труд. Извършените основни производствени разходи се записват първоначално като разходи по икономически елементи. В зависимост от конкретното им съдържание тези разходи се осчетоводяват като основни производствени разходи и се съставя счетоводната статия: Д с/ка 610 Разходи за основна дейност Ан.с/ка "Разходи за ………….. " Д с/ка 612 Общи разходи - постоянни Ан.с/ка "Общи постоянни разходи за ….. " Д с/ка 613 Общи разходи - променливи Ан.с/ка "Общи променливи разходи за ……." К с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи В състава на непосредствените (преките) технологични разходи се включват и извършваните услуги от спомагателните дейности, за което се съставя счетоводната статия: Д с/ка 610 разходи за основна дейност Ан.с/ка "Разходи за ………….. " К с/ка 611 Разходи за спомагателна дейност Общите (непреките) технологични разходи са обект на разпределение и те стават част от разходите за основната дейност.

Брой: 12/12.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.89188 лв
1 GBP = 2.31254 лв