Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Предназначението на основния капитал е да осигури на предприятието необходимите му ресурси за осъществяване на стопанската му дейност. Веднъж формиран капиталът може текущо да бъде променян - увеличаван или намаляван, а причините за промяната могат да имат различно естество : необходимост от повече собствени средства; разширяване на дейността; спазване на нормативно изискване; демонстриране но по-голяма икономическа мощ; привличане на стратегически инвеститори; оздравяване на предприятието; преструктуриране и др. С увеличаването на основния капитала се променя първоначалния му размер, установен в устава или учредителния договор, като за целта се спазват разпоредбите на Търговския закон (ТЗ). Преди да се премине към увеличаване на капитала, независимо от начина по който ще се извърши това увеличение, е необходимо първоначално записаният капитал да бъде внесен напълно. Това се отнася само за АД и КДА . Решението за увеличаване на капитала се взема от общото събрание . При ООД общото събрание е единственият орган, който може да вземе това решение и то с единодушие. При АД освен от общото събрание (с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции) при вземане на решението участват и членовете на управителния съвет (съвета на директорите). В продължение на пет години от възникване на дружеството да увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаване на нови акции (чл. 196 от ТЗ) . Увеличението на капитала е форма на изменение на устава, съответно дружествения договор.

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67595 лв
1 GBP = 2.18663 лв