Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Не виждам, по-подходящо начало от тези две изречения на автора на "Натурикономика", издадена през 2007г. от Варненския свободен университет, защото през тази година природата много - категорично ни показа, колко нищожни сме, ние хората, като част от нея и колко пагубно е действието и бездействието ни спрямо нейните закони. Животът всеки ден ни демонстрира, каква е цената му, за жалост в сравнение с алчността за пари и надмощие и колко грозна и отвратителна е манипулацията на милиони хора, всеки ден, в справедливостта на войните на чужди територии за нечии интереси и величие, колко е правилна една кауза и колко неприемлива е друга и как е "социално" да се живее без цел, без мечти. Бихме, могли, но ще се въздържим от конкретни примери, не му е тук мястото. Всеки от нас, живите хора, има очи, уши и разум за да преценява, кое е добро и кое е лошо, да избере и контролира жизнения си път, игнорирайки чуждото мнение, да регулира поведението си в полза на обществото и на себе си, а не само на себе си. Защото, всички без изключение, носим отговорност за това, което правим през всяка минута от живота си в името на бъдещето на поколенията. Носим отговорност: Pза качеството на своята работа; Pза отглеждането и възпитанието на децата; Pза грижата към родителите; Pза егоизма и завистта си към постигнатото от другите; Pза унищожението на природата; Pза съзнателното увреждане на обществените интереси; Pза пустовремието, в което една огромна част от нас живеят и предпочитат, без значение дали са депутати, на висши постове, държавни чиновници, на трудовата или на социалната борса; Pза безразличието към това, което става, не само в страната ни, защото през XXI век заради вярата им, някъде, разпъват хора на кръст; Pза безотговорността към себе си ; За съставителите на финансови отчети отговорността е, да включат в тях информация, която да представи вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Счита се, че вярно и честно представяне е налице, ако предприятието: Pе избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и счетоводните стандарти; P е оповестило допълнителна информация, когато спазването на изискванията на счетоводното законодателство е недостатъчно за постигане на вярно и честно представяне; P по изключение, се е отклонило от изискванията на счетоводното законодателство но е оповестило в приложението отклоненията, причините за тях, както и оценката на ефекта върху активите, пасивите, печалбите /загубите и финансовото състояние в резултат на допуснатите отклонения, ако и допълнителната информация е била недостатъчна за постигане на вярно и честно представяне; Постигат ли съставителите на финансови отчети вярно и честно представяне на информацията? Това е въпросът. А отговорът е от ясен по-ясен: някъде да, някъде не. От една страна, всеки би могъл да потърси оправдание в политическата и икономическа обстановка в страната. Каквато държавата, такива и хората. Но може да се каже и обратното. Каквито са хората, такава е и държавата им, защото те избират управляващите, които я ръководят. Каквото и да се каже, тази професия, е нормативно регламентирана още в началото на "демокрацията". Практиката обаче, изисква промени. Виждат се неуспехите и вредите от неналагането на отговорности за неспазване на нормативните документи и не само счетоводните, което е некоректно спрямо коректния бизнес и същевременно е стимул за нарушителите. Последователно мотивираме казаното:

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв