Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  В зависимост от тежестта, безопасността и трудовите рискове у нас има тристепенна скала за категоризиране на труда: трета категория за тези, които работят при нормални условия на работната среда; втора категория труд за тези, които работят при условия на работната среда, отклоняващи се от нормалните; първа категория труд за тези, които работят при вредни и рискови параметри на работната среда - работещи под вода, под земя и във въздуха. При полагането на различни видове труд, правата на лицата са различни. За да имат право на ранно пенсиониране, необходимо е внасяне на осигурителни вноски във фонд "Пенсии" в по-големи размери. За другите фондове на ДОО осигурителните вноски са еднакви за работещите при условията на първа, втора и трета категория труд. В Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП) са определени работниците и служителите, на които при пенсиониране, трудът им се счита, че е положен при условията на първа или втора категория. Съгласно чл. 1 от НКТП, от първа категория при пенсиониране е трудът на работещи под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, тунелното и подземното минно строителство; минни спасители; водолази, пилоти, щурмани, радисти, стюардеси и други, работещи във въздухоплаването; работещи в атомна електроцентрала; работници в металургията; екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища; работещи в машинното отделение на плавателни съдове от морския флот и много други. Съгласно чл. 2 от НКТП, от втора категория при пенсиониране е трудът на работещи под земята, в производството, леенето и пластичната обработка на металите, работещите постоянно в среда на йонизиращи лъчения, локомотивни машинисти и помощник локомотивни машинисти, шофьори на автобуси и тролейбуси и ватмани от вътрешноградския транспорт, шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона, екипажи на кораби от морския и речния флот, ръководител на полети в международни летища, циркови артисти и много други . Начините за определяне продължителността на осигурителния стаж са разписани в текстовете на чл. 38 и чл.39 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31 декември 2004 г. - в часове, дни, месеци и години, за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски. До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възрастта, както следва ( § 4, ал. 1, т. 1 и 2 от ПЗР на КСО): -жени - първа категория труд - 47 г. и 8 месеца; -жени - втора категория труд - 52 г. и 8 месеца; -мъже - първа категория труд - 52 г. и 8 месеца; -мъже - втора категория труд - 57 г. и 8 месеца. До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО /работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство/, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 от КСО, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените /§ 4, ал. 2 от ПЗР на КСО/.

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв