Списание Актив
 • Тема на броя:
  Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

  Виж повече

 • Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

  Виж повече

 • ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

  Инвестирането в дадено предприятие винаги е свързано с желанието и надеждата за успешна и продължителна работа, която ще носи и доходи. Под влияние на различни обективни и субективни фактори е възможно тази цел не винаги да се осъществява достатъчно добре или достатъчно дълго време. Могат да възникнат различни обстоятелства, налагащи промени включително прекратяване и заличаване . Това предполага осъществяване на нормативно определени действия от различен характер. Всички тези процедури нарушават основен счетоводен принцип - този за действащо предприятие , което влияе върху организацията на счетоводното отчитане. Това изисква по-различни правила,които в България ,са регламентирани със специален Счетоводен стандарт СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, създаден още през 1998г., без наличието на аналог в Международните счетоводни стандарти. Възникването му е под влияние на кризата от 1996/7 г., предизвикала редица фалити на банки и пр.. След известни корекции, в този си вид, стандартът действа в България от 2008 г. и в момента. Към него се придържат и предприятията, които са прилагали МСС, тъй като той остана и в момента без международен аналог. Всичко това налага да се пояснят и някои от процедурите и ползваната терминология. Всяко предприятие съществува в правния мир, от неговото създаване и регистриране, до неговото заличаване. То може да бъде прекратено при определени условия, посочени в Търтовския закон за отделните видове дружества. В случая интерес представляват главно случаите на: * доброволно прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация поради изтичане на срока на дружеството и по съгласие на съдружниците и * при обявяване в несъстоятелност; По същество прекратяването е момент, от който дружеството не функционира, не осъществява стопанска дейност. Но то продължава да съществува в правния мир. През този период се подготвят условията за прекратяването на съществуването му, чрез заличаване или на възстановяването му. След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. Ликвидацията е доброволно производство за разпределение на имуществото меж-ду кредиторите и съдружниците, с предимство на пър-вите.

 • Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

  Виж повече

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв