Списание Актив
 • Тема на броя:
  Актуални и нови аспекти при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Бракуване и ликвидация на ДМА - нормативна регламентация и счетоводно отчитане. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Дълготрайните материални активи (ДМА) се използват в дейността на предприятието, но в определен момент е възможно те да станат ненужди или неизползваеми. В такъв случай то следва да се освободи от тях, като това може да се извърши по различен начин. В практиката един от начините за намаляването и отписването им е тяхното бракуване. За понятието "брак" у нас няма легална дефиниция в действащото счетоводно и данъчно законодателство и приложимите счетоводни стандарти. Нормативната празнота отчасти е запълнена от дадената дефиниция в разяснение на НАП №2_1113 от 16.06.2010 г. на Дирекция "ОУИ" Варна, където се приема, че "бракуването на активи е процес, при който се изваждат от употреба и се отписват от баланса на предприятието активи, които се обявяват за негодни, тъй като не могат да се използват по предназначението, за което са създадени и да носят икономическа изгода". Следователно понятието "брак" се свързва с тези активи на предприятието, които са напълно или частично негодни за използване в дейността на предприятието поради значителни несъответствия на потребителните им качества с предварително определени критерии. Бракуването е действие за установяване на негодността на активите да бъдат използвани по функционалното им предназначение и причините за това състояние. Вследствие на това активите са негодни и не носят икономическа изгода като резултат от тяхното морално и физическо остаряване. По правило бракуването на ДМА предшества тяхната ликвидация, която представлява начинът за изваждане от употреба на активите чрез прекратяване (унищожаване) на физическото им съществуване. Ликвидацията може да се осъществи по пътя на демонтаж (при машините), събаряне (при сградите), разглобяване, предаване на вторични суровини и др.

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЧРЕЗ ЗАЛОГ И ИПОТЕКА - ПРАВНИ И ОТЧЕТНИ АСПЕКТИ. автор: д-р Румяна Михайлова

  Виж повече

Брой: 2/2.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв