Списание Актив
 • Тема на броя:
  Актуални и нови аспекти при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Бракуване и ликвидация на ДМА - нормативна регламентация и счетоводно отчитане. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЧРЕЗ ЗАЛОГ И ИПОТЕКА - ПРАВНИ И ОТЧЕТНИ АСПЕКТИ. автор: д-р Румяна Михайлова

  Различието във времето и мястото на осъществяването на търговските сделки и сделките за привличане на чужди парични ресурси изискват механизми, които да дават сигурност и гаранции. Факторите "време" и "пространство", обуславят условията на всяка разчетно-платежна операция и в значителна степен засилват вероятността за риск при реализиране на търговските взаимоотношения. Начинът за уреждане на различните търговски сделки и финансови операции е от съществено значение за намаляване на търговския риск. Икономическа същност и юридическото тълкувание на търговските сделки чрез обезпечения - ипотека и залог са от значение за тяхното счетоводно отчитане. Обезпечаването е термин, който се употребява вместо осигуряване или начин за гарантиране на изпълнението на определени задължения, възникнали в резултат на сключени споразумения или договори. От правна гледна точка обезпечаването се свързва с осигуряване на доказателства за събиране и запазване от съдебните власти на веществени предмети във връзка с престъпления или писмени показания от свидетели или гарантиране на бъдещо изпълнение на предявен иск пред съда. При търговските сделки обезпечаването се свързва с определени движими или недвижими вещи и тук възниква въпроса, обезпечаването чрез ипотека и залог може ли да се тълкува като вещно право или само като право на кредитора за принудително удовлетворяване и задържане на чужди вещи до погасяване на вземанията. В правните среди съществуват различни мнения по отношение на обезпеченията чрез залог и ипотека като вещно право. Според изтъкнатият български учен П. Венедиков, те не следва да се определят като вещни права, поради факта, че ипотекарният и заложният кредитор не са собственици на имотите и вещите получени като обезпечение, а притежават правата върху отделни парични средства при реализиране на принудителна продажба.

Брой: 2/2.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв