Списание Актив
  • Тема на броя:
    ПРОМЕНИ ПРИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ. автор: Мина Димитрова

    С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи: 1. Представителните разходи, свързани с дейността; 2. Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните разходи, предоставени в натура включват и : а) разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд; б) разходите за ваучери за храна; 3. Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Данъчните промени в обсега на данъци върху разходите, са свързани основно с начина на формиране на данъчната основа и сроковете на внасянето на данъците.

Брой: 7/7.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв