Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Целта на платения годишен отпуск е да се осигури възможност и време на работника или служителя да възстанови психическата и физическата си енергия, за да може да изпълнява по-ефективно задълженията си по трудовото правоотношение. Поради това по принцип този отпуск трябва да се ползва в годината, за която се полага. По предвидени в Кодекса на труда изключения се допуска част от платения годишен отпуск да се отлага за следващата година. Неизползваният отпуск може да се ползва до изтичане на две години след края на годината, за която се полага или на годината, през която отпада причината за отлагането му. При прекратяване на трудовото правоотношение в този период за неизползвания платен годишен отпуск работодателят дължи парично обезщетение. След изтичане на двегодишния период се погасява правото на ползване на отложения платен годишен отпуск и съответно - правото на паричното му обезщетяване при прекратяване на трудовия договор. Тази правна уредба на платените годишни отпуски вече се познава значително по-добре. Но при нейното прилагане в практиката продължават да възникват различни казуси и спорни въпроси, които се нуждаят от разяснения и отговори. Това е предметът на настоящите консултации. Примери Неизползван платен отпуск за 2008 г. Въпрос. Погасено ли е по давност правото за ползване на неизползваният платен годишен отпуск за 2008 г.? Отговор. С отмяната на отделната разпоредба на § 3е от преходните разпоредби на Кодекса на труда (Решение на Конституционния съд № 12/11.11.2010 г., обн. ДВ, бр. 91/2010 г.) отпадна изискването неизползваните до 01.01.2010 г. отпуски да се ползват до края на 2011 г. Така правото на неизползваните отпуски за годините преди 2010 (тоест до 2009 включително) не се погасява по давност. Тези отпуски могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение при същия работодател. Ако и дотогава не са използвани, трябва да бъдат обезщетени по реда на чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовия договор.

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв